Individual negative affective trajectories can be detected during different depressive relapse prevention strategies

Christien Slofstra, Maaike H. Nauta, Laura F. Bringmann, Nicola S. Klein, Casper J. Albers, Nikolaos Batalas, Marieke Wichers, Claudi L.H. Bockting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243–245
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychotherapy and Psychosomatics
Volume87
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2018

Citeer dit