Individual autonomy in work teams : the role of team autonomy, self-efficacy, and social support

H. Mierlo, van, C.G. Rutte, J.K. Vermunt, M.A.J. Kompier, J.A.C.M. Doorewaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individual autonomy in work teams : the role of team autonomy, self-efficacy, and social support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology