Indices of pedestrian behavior in shopping areas

A. Borgers, H. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

257 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Indices of pedestrian behavior in shopping areas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen