Increasing awareness of urban cultural heritage using digital technologies: empirical design and analysis of a new multi-media web platform

Benshuo Wang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Arentze, Theo A., Promotor
  • Dane, Gamze Z., Co-Promotor
Datum van toekenning30 nov. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5625-0
StatusGepubliceerd - 30 nov. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo. - pdf open access 30-5-2023.

Citeer dit