Increased platelet reactivity is associated with circulating platelet-monocyte complexes and macrophages in human atherosclerotic plaques

B. Rutten, C. Tersteeg, J.E.P. Vrijenhoek, T. Holten, E.H.A.M. Elsenberg, E.M. Mak-Nienhuis, G.J. Borst, de, J.W. Jukema, N.H.J. Pijls, J. Waltenberger, A. J. van Zonneveld, F.L. Moll, E. McClellan, A. Stubbs, G. Pasterkamp, I.E. Hoefer, P.G. Groot, de, M. Roest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere105019
Pagina's (van-tot)e105019-1/8
Aantal pagina's8
TijdschriftPLoS ONE
Volume9
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit