Increased mitochondrial content rescues in vivo muscle oxidative capacity in long-term high-fat-diet-fed rats

N.M.A. Broek, van den, J. Ciapaite, H.M.M.L. Feyter, de, S.M. Houten, R.J.A. Wanders, J.A.L. Jeneson, K. Nicolay, J.J. Prompers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased mitochondrial content rescues in vivo muscle oxidative capacity in long-term high-fat-diet-fed rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen