Incorporation of resilience in product design and development

A.A. Alblas, A.C. Brombacher, M.A.S. Twijnstra

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelInternational conference of the Product Development Management Association 2010
  UitgeverijPDMA
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit