Incorporation of isosorbide into poly(butylene terephthalate) via solid-state polymerization

R.J. Sablong, R. Duchateau, C.E. Koning, G. Wit, de, D.S. Es, van, R. Koelewijn, J. Haveren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incorporation of isosorbide into poly(butylene terephthalate) via solid-state polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering