Incorporation and Characterization of Multi-walled Carbon Nanotube Concrete Composites for 3D Printing Applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incorporation and Characterization of Multi-walled Carbon Nanotube Concrete Composites for 3D Printing Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science