Incorporating human learning into a fuzzy EOQ inventory model with backorders

Nima Kazemi, Ehsan Shekarian, Leopoldo Eduardo Cárdenas-Barrón, Ezutah Udoncy Olugu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Incorporating human learning into a fuzzy EOQ inventory model with backorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen