(In)consistency of extensions of higher order logic and type theory

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(In)consistency of extensions of higher order logic and type theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde