Incomplete sums of multiplicative functions. I

N.G. Bruijn, de, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)339-347
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit