Incomplete Anger-Weber functions: a class of special functions for electromagnetics

Diego Caratelli (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incomplete Anger-Weber functions: a class of special functions for electromagnetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie