InAs quantum dot morphology after capping with In, N, Sb alloyed thin films

J.G. Keizer, J.M. Ulloa, A.D. Utrilla, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'InAs quantum dot morphology after capping with In, N, Sb alloyed thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie