In vivo cardiac P-31 MRS in a mouse model of heart failure

J.J. Prompers, A.J. Bakermans, B.J. Nierop, van, D. Abdurrachim, K. Nicolay

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    66 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo cardiac P-31 MRS in a mouse model of heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry