In vivo 31P NMR studies on the role of the vacuole in phosphate metabolism in yeasts

K. Nicolaij, W.A. Scheffers, P.M. Bruinenberg, R. Kaptein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  37 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo 31P NMR studies on the role of the vacuole in phosphate metabolism in yeasts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen