In vitro studies of capreomycin sulfate release from polyethylcyanoacrylate nanoparticles

M.Zh. Burkeev, L. Zhaparova, E.M. Tazhbaev, T.S. Zhumagalieva, S.I. Ali, A.M. Herk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

The potential use of polyethylcyanoacrylate as a carrier for the antituberculosis agent capreomycin sulfate was demonstrated. In vitro studies addressed the release of capreomycin sulfate from polyethylcyanoacrylate nanoparticles and degrdn. of the polymer.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-156
Aantal pagina's3
TijdschriftPharmaceutical Chemistry Journal
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro studies of capreomycin sulfate release from polyethylcyanoacrylate nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit