In situ UV-vis and mass spectrometry in the study of Cu model catalyst in CO-related heterogeneous catalysis

Y. Bu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

794 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W., Promotor
  • Backx, A.C.P.M., Promotor
  • Fredriksson, H.O.A., Co-Promotor
Datum van toekenning6 jun 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4278-9
StatusGepubliceerd - 6 jun 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit