In-situ surface oxidation study of a planar Co/Si02/Si(100) model catalyst with nanosized cobalt crystallites under model Fischer-Tropsch synthesis conditions

A.M. Saib, A. Borgna, J. Loosdrecht, van de, P.J. Berge, van, J.W. Niemantsverdriet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    55 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'In-situ surface oxidation study of a planar Co/Si02/Si(100) model catalyst with nanosized cobalt crystallites under model Fischer-Tropsch synthesis conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen