In-situ heart valve tissue engineering - Is On-the-Fly preseeding with bone marrow-derived cells required?

A.I.P.M. Smits, V. Ballotta, A. Driessen-Mol, F.P.T. Baaijens, C.V.C. Bouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136
Aantal pagina's1
TijdschriftCardiology
Volume134
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016
Evenement2nd Annual Meeting of the The Heart Valve Society, March 17-19, 2016, New York City, N.Y., USA - New York, Verenigde Staten van Amerika
Duur: 17 mrt 201619 mrt 2016

Citeer dit