In situ gelling liquid crystalline system as local siRNA delivery system

Livia N. Borgheti-Cardoso, Sander A A Kooijmans, Marcel H.A.M. Fens, Roy van der Meel, Fabiana T.M.C. Vicentini, Marcia C.A. Fantini, Maria Vitória L.B. Bentley, Raymond M. Schiffelers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ gelling liquid crystalline system as local siRNA delivery system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen