In Situ GA K edge XANES study of the activation of Ga/ZSM-5 prepared by chemical vapor deposition of trimethylgallium

E.J.M. Hensen, M. Garcia Sanchez, N.J. Rane, P.C.M.M. Magusin, P.H. Liu, K.J. Chao, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In Situ GA K edge XANES study of the activation of Ga/ZSM-5 prepared by chemical vapor deposition of trimethylgallium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen