In-situ FTIR Investigation on Chain Conformation Change upon Heating for Pauci-chain Polystyrene Microsphere Made by Microemulsion Polymerization

W. Ming, Y. Zhao, Shoukuan Fu, F.N. Jones

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel217th ACS National Meeting
Plaats van productieAnaheim, CA, USA
Pagina's556-557
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit