In situ electrochemical XRD study of (de)hydrogenation of MgyTi100-y thin films

P. Vermeulen, H.J. Wondergem, P.C.J. Graat, D.M. Borsa, H. Schreuders, B. Dam, R. Griessen, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ electrochemical XRD study of (de)hydrogenation of MgyTi100-y thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science