In silico characterisation of magnesium salt hydrates as energy storage materials

E. Iype

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

519 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
  • Rindt, Camilo C.M., Co-Promotor
  • Gaastra-Nedea, Silvia V., Promotor
Datum van toekenning20 mrt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3576-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit