In search for single-component homogeneous catalysts for ethylene oligo- and polymerization : the role of the metal oxidation state

A. Jabri, K. Albahili, E. Koc, S. Gambarotta, R. Duchateau

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's85-85
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In search for single-component homogeneous catalysts for ethylene oligo- and polymerization : the role of the metal oxidation state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit