In-plane anomalies of the exchange bias field in Ni80Fe20/Fe50Mn50 bilayers on Cu(110)

S. Rieding, M. Bauer, C. Mathieu, B. Hillebrands, R. Jungblut, J.T. Kohlhepp, A. Reinders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In-plane anomalies of the exchange bias field in Ni80Fe20/Fe50Mn50 bilayers on Cu(110)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie