In-line monitoring of controlled radical copolymerisation reactions with near infrared spectroscopy

C.P. Beyers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

297 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Koning, Cor, Promotor
  • Smilde, A.K., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 sep. 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2625-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit