In-depth observation of video gamers

J.A. Alves Lino, B.I. Salem

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'In-depth observation of video gamers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen