In-depth investigation of thermochemical performance in a heat battery: Cyclic analysis of K2CO3, MgCl2 and Na2S

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
478 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'In-depth investigation of thermochemical performance in a heat battery: Cyclic analysis of K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, MgCl<sub>2</sub> and Na<sub>2</sub>S'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen