Imputation of activity types using spatial and temporal information.

T. Feng, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of International Conference of Mobile, 23-25 October 2013, Ghent, Belgium
Plaats van productieGhent, Belgium
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit