Improving yaw dynamics by feedforward rear wheel steering

I.J.M. Besselink, T.J. Veldhuizen, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
303 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving yaw dynamics by feedforward rear wheel steering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering