Improving the scalability of multicore systems with a focus on H.264 video decoding

C.H. Meenderinck

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving the scalability of multicore systems with a focus on H.264 video decoding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen