Improving the programmability of GPU architectures

C. Nugteren

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

389 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Bal, H.E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 apr 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3599-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit