Improving the performance of third generation wireless communication systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1046-1084
TijdschriftAdvances in Applied Probability
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit