Improving the brightness and daylight contrast of organic light-emitting diodes

V. Vaenkatesan, R.T. Wegh, J.P. Teunissen, Johan Lub, C.W.M. Bastiaansen, D.J. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving the brightness and daylight contrast of organic light-emitting diodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering