Improving retrieval of volcanic sulphur dioxide from backscattered UV satellite observations

Kai Yang, N.A. Krotkov, A.J. Krueger, S.A. Carn, P.K. Bhartia, P.F. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving retrieval of volcanic sulphur dioxide from backscattered UV satellite observations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen