Improving HD-FEC decoding via bit marking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

We review the recently introduced soft-aided bit-marking (SABM) algorithm and its suitability for product codes. Some aspects of the implementation of the SABM algorithm are discussed. The influence of suboptimal channel soft information is also analyzed.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1907.10918
Aantal pagina's4
TijdschriftarXiv
Volume2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2019

Bibliografische nota

OECC 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving HD-FEC decoding via bit marking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit