Improving fiber alignment in HARDI by combining contextual PDE flow with constrained spherical deconvolution

J.M. Portegies, R. H.J. Fick, G.R. Sanguinetti, S.P.L. Meesters, G. Girard, R. Duits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving fiber alignment in HARDI by combining contextual PDE flow with constrained spherical deconvolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen