Improving evolvability of a patient communication control system using state-based supervisory control synthesis

R.J.M. Theunissen, D.A. Beek, van, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving evolvability of a patient communication control system using state-based supervisory control synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen