Improving Euler computations at low Mach numbers

B. Koren, B. Leer, van

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving Euler computations at low Mach numbers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen