Improving DAC Performance using Redundancy and Digitial-pre-corrections

J.A. Hegt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProRisc 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit