Improving continuously variable transmission efficiency with extremum seeking control

S.H. Meulen, van der, Bram de Jager, F.E. Veldpaus, E. Noll, van der, F. Sluis, van der, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving continuously variable transmission efficiency with extremum seeking control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen