Improving arterial pulsatility by feedback control of a continuous flow left ventricular assist device via in silico modeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving arterial pulsatility by feedback control of a continuous flow left ventricular assist device via in silico modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen