Improving Adsorption-Based Processes Using Porous Materials

Francisco D. Lahoz-Martín

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Martin-Calvo, Ana, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 jul. 2019
Gedrukte ISBN's978-84-09-12801-3
StatusGepubliceerd - 18 jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit