Improvement of the interphase between basalt fibers and vinylester by nano-reinforced post-sizing

F. Gauvin, P. Cousin, M. Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improvement of the interphase between basalt fibers and vinylester by nano-reinforced post-sizing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen