Improvement of the interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction by introducing a Ta buffer layer

N.H. Kim, D.S. Han, J. Jung, J. Cho, J.S. Kim, H.J.M. Swagten, C.Y. You

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
283 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improvement of the interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction by introducing a Ta buffer layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie