Improvement of the dynamic performance of an AC linear permanent magnet machine

J.W. Jansen, E. Lomonova, A.J.A. Vandenput, J.C. Compter, A.H. Verweij

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
189 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improvement of the dynamic performance of an AC linear permanent magnet machine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering