Improvement of intelligibility by the application of directional microphones in a simulated hearing aid situation

B.L. Cardozo, Th.A. Jong, de, R.J.J. Boddeke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)28-31
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Improvement of intelligibility by the application of directional microphones in a simulated hearing aid situation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit