Improvement of hydrogenated amorphous silicon properties with increasing contribution of SiH3 to film growth

W.M.M. Kessels, M.G.H. Boogaarts, J.P.M. Hoefnagels, D.C. Schram, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Improvement of hydrogenated amorphous silicon properties with increasing contribution of SiH3 to film growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie